Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 18 juli 2022

Den här sekretesspolicyn beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och informerar dig om dina rättigheter till sekretess och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten samtycker Du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras på följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner


I denna integritetspolicy gäller följande:

Med konto avses ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Företag (som i detta avtal kallas antingen ”företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) avser Trading Plattform.

Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats och som innehåller uppgifter om din surfhistorik på den webbplatsen bland många andra användningsområden.

Land hänvisar till: Sverige

Enhet avser varje enhet som kan få tillgång till tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.

Tjänsten avser webbplatsen.

Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifter på uppdrag av företaget. Med detta avses tredjepartsföretag eller enskilda personer som är anställda av företaget för att underlätta Tjänsten, tillhandahålla Tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster i samband med Tjänsten eller hjälpa företaget att analysera hur Tjänsten används.

Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidobesök).

Webbplats avser handelsplattformen som är tillgänglig från https://tradingplattform.se/.

Du avser den person som har tillgång till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan person har tillgång till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Insamling och användning av dina personuppgifter


Typer av uppgifter som samlas in
Personuppgifter
När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress

För- och efternamn

Användningsuppgifter

Användningsuppgifter

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, den typ av mobil enhet du använder, ditt unika ID för mobil enhet, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, den typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten med eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker som vi använder kan inkludera:

Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Om Du inte accepterar cookies kan Du dock inte använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies kan vår tjänst använda cookies.
Flash-cookies. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokalt lagrade objekt (eller Flash Cookies) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash Cookies hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för Browser Cookies. För mer information om hur du kan radera Flash Cookies, läs ”Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller radera lokalt delade objekt?” på https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.
Webbfyrar. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (även kallade clear gifs, pixeltaggar och single-pixel gifs) som gör det möjligt för företaget att t.ex. räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (t.ex. för att registrera populariteten av ett visst avsnitt och kontrollera system- och serverintegritet).
Cookies kan vara ”bestående” eller ”sessionscookies”. Beständiga cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies i artikeln på webbplatsen Free Privacy Policy.

Vi använder både sessions- och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

Nödvändiga/viktiga cookies

Typ: Sessionscookies: nödvändiga och nödvändiga: Sessionscookies: Typ: Sessionscookies

Administreras av: Vi

Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig de tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder dessa cookies endast för att tillhandahålla dig dessa tjänster.

Policy för cookies/meddelande Acceptans Cookies

Typ: Beständiga cookies: Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Us

Syfte: Dessa cookies identifierar om användarna har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

Cookies för funktionalitet

Typ: Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Vi

Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för oss att komma ihåg de val som du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och undvika att du måste ange dina inställningar på nytt varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies som vi använder och dina valmöjligheter när det gäller cookies, besök vår Cookiepolicy eller avsnittet Cookies i vår Integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive för att övervaka användningen av vår tjänst.

För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De Personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

För att fullgöra ett avtal: Utveckling, efterlevnad och genomförande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster som Du har köpt eller av något annat avtal med oss via Tjänsten.

För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, såsom push-notiser i en mobilapplikation om uppdateringar eller informativ kommunikation som rör funktionaliteter, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för att genomföra dem.

För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte få sådan information.

För att hantera dina förfrågningar: För att delta i och hantera dina förfrågningar till oss.

För företagsöverföringar: Vi kan använda dina uppgifter för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar, oavsett om det sker som ett pågående företag eller som en del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra Tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.

För andra ändamål: Vi kan komma att använda dina uppgifter för andra ändamål, till exempel för dataanalys, för att identifiera användningstrender, för att fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, våra produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela dina personuppgifter i följande situationer:

Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
För företagsöverföringar: Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
Med närstående företag: Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna sekretesspolicy. Närstående bolag inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
Med andra användare: När Du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan spridas offentligt utanför.
Med ditt samtycke: Vi kan avslöja dina personuppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att spara dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av att du lämnar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner
Om företaget är involverat i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela detta innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Lagtillämpning
Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

Andra rättsliga krav
Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

uppfylla en rättslig förpliktelse.
Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom.
Förebygga eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten.
Skydda den personliga säkerheten för användarna av tjänsten eller allmänheten.
Skydda sig mot juridiskt ansvar.

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi måste förlita oss på samtycke som rättslig grund för att behandla dina uppgifter och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att informera dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://tradingplattform.se/contact-us/

Author

  • Mikael Axelsson är en av de främsta kryptohandlarna enligt TradingView:s granskning. Han har handlat med krypto i över två år och har aldrig haft en förlustmånad. Mikael är ursprungligen från Sverige men flyttade till Storbritannien för att vara närmare handlingen i kryptovalutavärlden. Han brinner för att hjälpa andra att lära sig handla och tror att alla kan göra det med rätt instruktion.